Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait 2016 yılı bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini www.sanayi.gov.tr internet adresinde “E-Hizmetler” menüsü içinde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik ortamda verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek görevi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir.

Bu görevin yürütülmesi ise 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ile sağlanmaktadır.

Sanayi sicil kayıt ve yıllık işletme cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi, sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği en önemli veri kaynağıdır.

Bu kapsamda; Sanayi Sicil Belgesi almış üyelerimizin 2017 yılında İdari Para Cezası ile karşılaşmamaları için, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereğince 2016 yılı bilgilerini içeren yıllık işletme cetvellerini Nisan 2017 sonuna gelmeden T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinden sisteme elektronik ortamda giriş yapmaları gerekmektedir.