Marka Tescil Belgeleri

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar;

Marka başvurusu yapılmadan önce 556 sayılı marka kanun hükmünde kararnamenin uygulama yönetmeliği gereğince istenen evrakların da tamamlanması gereklidir. Bilindiği gibi bir marka şahıs üzerine olabildiği gibi kurum veya şirketleri üzerine de olabilir. Bir şahıs veya birden çok şahıs bunun yanısıra şirket veya şirketler arasında konsorsiyum şeklinde birden çok kurum bir markaya ortak olabilir. Bu sahip olunma için yönetmeliğin talep ettiği bazı evrakların tamamlanması gereklidir.

Marka bir şahıs veya şahıslar üzerine alınacaksa şahıs veya şahısların kimlik bilgileri, adresleri, telefon numarası başvuru resmi T.P.E. kayıtlı bir Marka Vekili aracılığı ile yapılacakk ise marka vekaletnamesi doldurulması gereklidir. Eğer marka ortak bir marka ise vekaletname üzerine tüm ortakların imzası gereklidir. Marka bir logo veya işaret içieriyorsa bir örneği de dökümanlara eklenmelidir.

Marka başvurusu şirket veya bir kurum veya bunların birarada olacağı bir başvuru şekli düşünülüyorsa şirket veya kurumun yetkili kılacağı kişinin imzalayacağı bir vekaletname, şirket merkezini gösterir Ticaret sicil evrağı, vergi numarası ve vergi dairesi ismi ve şirket faaliyet belgesi örneği olması gereklidir. Ayrıca marka bir logo veya şekilsel bir işaret içeriyorsa yine bir örneği dökümanlara eklenmesi gereklidir.

Sistem Patent Online sayfasından marka müracaatı için gereken evrakları yükleyebilir, marka tescil ödemenizi yapabilir, marka müracatı dosya takibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.)

• Faaliyet belgesi
• Vergi levhası
• Varsa vekaletname
• Marka örneği (logo, işaret vs.)

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise ;

• T.c. kimlik no
• Varsa Vekaletname
• Marka örneği