Maliye Bakanı Ağbal’dan Yapılandırma Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin, “Kesinleşmiş alacakların aslından herhangi bir şekilde vazgeçilmemektedir. Yapılandırmada 6736 sayılı Kanun’la getirilen esaslar aynen korunmuştur. Yani alacak asıllarından vazgeçmiyoruz. Alacak asıllarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alarak, alacağı yeniden yapılandırıyoruz.” dedi.

“15 Temmuz sonrası ekonomide oluşan yavaşlama”

Usül tartışmalarının ardından Ağbal’ın sunumuna geçildi.

15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ekonomide oluşan yavaşlama nedeniyle vatandaşların kamuya olan borçlarını ödemekte zorlandıklarını ifade eden Ağbal, “Vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarını yapılandırmak amacıyla bu teklif ve daha önce hükümetimiz tarafından sunulan tasarı hazırlanmıştır. Bugün görüşülecek yapılandırma düzenlemelerinde temel amacımız; vatandaşlarımızın 1 Temmuz 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasında oluşan vergi, prim ve benzeri borçları ödeyebilmelerini sağlamak ve devlet olarak zor günlerinde yanlarında olduğumuzu göstermektedir.” dedi.

Teklifi hakkında bilgi veren Ağbal, düzenlemede 31 Mart 2017 tarihin esas alarak önceki yapılandırma kapsamında başvuramamış vatandaşlara da yeniden yapılandırma için bir şans vermek istediklerini, bu çerçevede 31 Mart 2017 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerini kapsama aldıklarını belirtti.

Ağbal, Nisan 2017 ve izleyen aylarda ödenmesi gereken yükümlülüklerin kapsam dışında tutulduğunun altını çizerek, bu nedenle 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisinin ikinci taksidi ile kurumlar vergisinin, emlak vergisinin bir ve ikinci taksitleri ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidinin de kapsamda olmadığını belirtti.

“Gecikme faizinin hesaplanmasında farklılık yaptık”

Naci Ağbal, şöyle devam etti:

“Teklif ile yapılan düzenlemede, kesinleşmiş alacakların aslından herhangi bir şekilde vazgeçilmemektedir. Yapılandırmada 6736 sayılı Kanun’la getirilen esaslar aynen korunmuştur. Yani alacak asıllarından vazgeçmiyoruz. Alacak asıllarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranlarını esas alarak alacağı yeniden yapılandırıyoruz. Ancak yeni yapılandırma yasasında, bir öncekine göre gecikme faizinin hesaplanmasında bir farklılık yaptık. 2016 Kasım ve Aralık ayları ile 2017 Ocak, Şubat ve Mart ayları için, bu aylarda gerçekleşen Yİ-ÜFE oranları yerine, 2016 Temmuz ile Ekim aylarında gerçekleşen Yİ-ÜFE oranlarının ortalamasını esas aldık. Aynı ortalamayı kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçecek süreye de uygulamayı öngördük.”

“Başvuru süresinde uzatmaya gidilmeyecek”

Teklifte, yeniden yapılandırmada başvuru süresinin Haziran ayı olarak belirlendiğinin altını çizen Ağbal, bu sürede bir uzatmaya gidilmeyeceğini vurguladı.

Ağbal, “Bu teklifte başvuru için belirlenen Haziran ayını erteleme konusunda Bakanlar Kuruluna bir yetki verilmemiştir. Dolayısıyla bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Haziran ayı içinde mutlaka müracaat etmeleri gerekmektedir. 1 Temmuz 2016’dan 31 Mart 2017’ye kadar olan dönemde herhangi bir vergi veya prim borcu olan tüm vatandaşlarımız bu yasadan yararlanmak istiyorlarsa mutlaka Haziran ayı içinde başvuruları yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreleri ve birinci taksit ödeme süreleri kanunda düzenlendiği şekilde kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

MUHASEBE TÜRK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir