Bağımsız Denetim için Ödeyeceğiniz Hizmet Bedelinin İadesi

8.13.1. Destek Unsurları

  1. İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.
  2. Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi geçemez.
  3. Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar KGK’nın web sayfasından yapılır.
  4. Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir